Ανακοίνωση Μείωσης Μετοχικού Κεφαλαίου ως άρθρο 29 Ν. 4548/2018

Με την απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της 8ης Φεβρουαρίου 2019  αποφασίστηκε η μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 77.989,12€ με την ακύρωση 1276 ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας εκάστης 61,12€.

November 2015

Valpak is introduced in the list of certified industries of Hellenic Ministry of Defence

http://www.gdaee.mil.gr/images/%CE%93%CE%94%CE%91%CE%95%CE%95/%CE%94%CE%91%CE%95%CE%A4%CE%95/HELDIC/VALPAK.pdf

July 2013

Valpak starts selling the new Superguard WS antifouling product for use in the seas of Turkey and Greece.  The Superguard WS fights with absolute success the so called "White Seaweed" which is a major problem for those countries' fish farms.

The Superguard WS is been exclusively developed by our R&D department and is now released for sales after two years of extended trials in various sites of the eastern Mediteranean sea waters.

news_Sept_2
Designed by busyb design